Yswiriant Ansawdd

Ansawdd A.pproach

1. Mae polisi ansawdd y cwmni yn cael ei lunio a'i gymeradwyo gan y tîm cyfan yn y llawlyfr ansawdd.

2. Gyda chardiau cyhoeddusrwydd, papurau newydd wal, byrddau datgelu, addysg a hyfforddiant i sicrhau bod staff ar bob lefel yn deall y polisi ansawdd a'i weithredu.

3. Bydd cymhwysedd a gweithrediad y polisi ansawdd yn cael ei werthuso a'i adolygu yn yr adolygiad rheoli.

4. Mae polisi ansawdd y cwmni yn ymrwymiad i ofynion ansawdd cleientiaid, a nod pob gweithiwr ydyw. Mae'n

yn annog gweithwyr ar bob lefel o'r cwmni i wneud ymdrechion di-baid i wella ansawdd a darparu cynnyrch

y cynhyrchion a'r gwasanaethau gorau i ddiwallu anghenion cleientiaid.

5. Polisi ansawdd y cwmni:

balustrade (1)

Yn sylwgar, yn ofalus ac yn amyneddgar

C.celwydd-oriented, ennill gan uchel ansawdd, cyfranogiad llawn, rhagoriaeth

Yr ansawdd yn gyntaf, yr ansawdd uchaf yw egwyddor cynhyrchu ein holl staff, a dyma fywyd y cwmni. Rhowch ansawdd a diogelwch yn gyntaf bob amser, a cheisiwch gyfleoedd i wella yn gyson. Mae gan bob cwsmer hyder a boddhad llawn gyda ni. Rhoi'r gefnogaeth fwyaf i gleientiaid yw pwrpas ein holl staff.